สมาคมม้า

สมาคมม้า ประชุมร่วมกับ กรมปศุสัตว์ ขอสถานะปลอดโรคกาฬฯ โรคม้า

ข่าวกีฬาทั่วไป

          สมาคมม้า ก่อนหน้านี้โรค ANS ได้ระบาดในกลุ่มสัตว์ม้า ลา และม้าลาย จึงทำให้ต้องงดกิจกรรมและกีฬา ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เหล่านี้ จวบจน 2 เดือนให้หลังที่ผ่านมา ไม่พบการแพร่ระบาดของโรค AHS จึงทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ มาร่วมประชุมกันเพื่อขอสถานะปลอดโรค AHS ให้แก่ประเทศไทยจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก

 สมาคมม้า

สมาคมม้า ประชุมกันเพื่อขอสถานะปลอดโรค AHS ให้แก่ประเทศไทย

          สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย กรมปศุสัตว์ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยการประชุมได้เริ่มจากการสรุปผลและผ่อนคลานบางมาตรการที่ ตาม MOU ที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เคยลงนามร่วมกันไว้เพื่อระงับการแพร่ระบาดของโรค AHS ดังนี้

โรค ANS สมาคมม้า

1.มีการผ่อนปรนให้สามารถเคลื่อนย้ายม้าและลาได้ แต่สงวนสำหรับม้าลาย ห้ามเคลื่อนย้ายอย่างเด็ดขาด
2. มีการฉีดวัคซีนให้กับม้าแล้ว มากกว่าร้อยละ 90 จากจำนวนม้าในพื้นที่เสี่ยง 1 หมื่นตัว
3. หลังการฉีดวัคซีน 30 วัน จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ม้าได้ร้อยละ 80 หากเกิน 60วัน จะมีภูมิคุ้มกัน 100% ฉะนั้นภายหลังการฉีดวัคซีนควรกักตัวม้าอย่างน้อย 30 วัน และทำการตรวจซ้ำปีละ 1 ครั้ง
4. ในส่วนม้าลายที่นอกจากห้ามทำการเคลื่อนย้าย ต้องให้ม้าลายเข้ามุ้ง เพราะยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ซึ่งวัคซีนมีแต่กับม้าและลา เท่านั้นในตอนนี้
5.ผลการตรวจสอบยืนยันแล้วว่า ริ้นแมลงพาหะ ไม่มีสารพันธุกรรมเป็นพาหะนำโรค AHS
6.ถึงอย่างไรก็ตามจากนี้ต้องมีการตรวจสภาพร่างกายม้า เพื่อติดตามและเฝ้าระวังโรคต่อไป

สมาคมม้า ฉีดวัคซีนม้า

          สุดท้ายในที่ประชุมก็ต่างลงความเห็นร่วมกันว่าแม้จะขอถอนสถานะปลอดโรค AHS แล้วแต่ก็ยังคงต้องรายงานถึงผลการตรวจแก่ องค์การสุขภาพสัตว์โลก เป็นระยะ ๆ ต่อไปเพื่อความปลอดภัย ส่วนสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย อาจจะต้องรอไปอีกสักระยะถึงจะกลับมาใช้ม้า ในการฝึกซ้อมกีฬาได้ตามปกติ รวมถึง การแข่งขันที่เกี่ยวข้องข้องกับม้า ในประเทศไทย 

ฝากกดติดตามข่าวกีฬาวันนี้
ข่าวกีฬาที่น่าสนใจกัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี เชื่อความสดพาล้มเพชรทนงในศึกวันฯ